Kaste on lahja

Kaste on Jumalan lahja meille. Kasteessa ihmisestä tulee Kristuksen oma ja seurakunnan jäsen. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on käytössä lapsikaste, tavallisimmin lapsi kastetaan noin 6-8 kuukauden iässä. Ihminen voidaan kastaa myös isompana lapsena tai nuorena tai aikuisena rippikoulun yhteydessä. 

Ennen kastetta

Kastejuhlan käytännön järjestelyistä, papista, juhlan ajankohdasta ja paikasta, sovitaan kirkkoherranvirastossa.

Useimmiten lapsen kastejuhlaa vietetään hänen ollessaan 6-8 viikon ikäinen. Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai.

Kastetilaisuus voidaan järjestää kirkossa, kodissa tai muussa tarkoitukseen sopivassa juhlatilassa.

Ennen tilaisuutta vanhemmat ja pappi voivat tutustua toisiinsa keskustelemalla. Papin kanssa sovitaan kastekaavan vaihtoehdoista, kummeista, läsnäolevien tehtävistä sekä virsistä.

Vanhemmat saavat etukäteen postissa väestörekisterikeskuksen lomakkeen, johon merkitään lapsen etunimet ja sukunimi. Lomakkeen kääntöpuolella on ohjeita nimen antamiseen. Lomake annetaan papille kastekeskustelussa tai viimeistään kastetilaisuudessa. Seurakunnasta saa lomakeen, johon merkitään kummien nimitiedot, henkilötunnus sekä kirjoillaoloseurakunta. Lomake annetaan papille kastekeskustelun yhteydessä.

Kyyjärven seurakunnalla on kaunis vauvan kastemekko. Mekkoa on mahdollisuus lainata seurakuntaamme kastettaville. Tiedustelut Tarjalta.
ristiäispöytä
ristiäispöytä
YouTube-video