Avioliittoon vihkiminen

Tahdomme sitoutua toisiimme ja saada siunauksen.

Avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliiton solmimiselle ei ole estettä. Tämä avioliiton esteiden tutkinta tehdään kirkkoherranvirastossa.

Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, vaikka toinen kihlakumppaneista ei olisikaan kirkon jäsen, jos hän on kuitenkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Avioliittoon aikovien tai jo vihittyjen nimet ilmoitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, mikäli asianosaiset eivät ole sitä kieltäneet. Heidän puolestaan rukoillaan yhteisessä esirukouksessa.

Vihkiminen toimitetaan tavallisesti kirkossa, seurakuntatalossa tai kotona. Vihkipaikan ja papin voi varata kirkkoherranvirastosta. Pappiin voit ottaa yhteyttä myös suoraan puhelimitse. Vihkimisen toimittaa pappi. Viimeistään vihkimistä edeltävänä päivänä pappi keskustelee vihittävien kanssa ja käy läpi vihkitoimituksen kulkua. Näissä ”vihkiharjoituksissa” voivat olla läsnä myös bestman, kaaso ja muut vihkitoimituksessa avustavat henkilöt. Jos vihkimisen toimittava pappi tulee seurakunnan ulkopuolelta, on toivottavaa, että hän on yhteydessä kirkkoherraan tai kirkkoherranvirastoon ennen vihkimistä.

Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Toimituksessa tulisi olla ainakin yksi virsi tai toimituslaulu. Musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa tulee keskustella asiasta.

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

sydämet raamatulla
Häät

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa